top of page
logo-carbograf.png

Płyty szczotkowe elektrografitowe

Elektrografitowe materiały szczotkowe w latach 70-tych ubiegłego stulecia były produkowane w Zakładach Elektrod Węglowych - ZEW w Raciborzu. W latach późniejszych ich produkcja została przeniesiona do SZEW w Nowym Sączu. W 2015r koncern SGL CARBON GROUP S.A. podjął decyzję o zakończeniu produkcji i przekazaniu wszelkich praw z nią związanych do CARBO-GRAF Sp. z o.o. Zatem z początkiem 2016 roku produkcja materiałów elektrografitowych w tym E28, E28S, E30, E35 znowu wróciła do Raciborza.

Bazując na naszym kilkudziesięcioletnim doświadczeniu z zakresu produkcji wyrobów grafitowych, wykorzystując nasze linie technologiczne oraz stałą bazę surowców od renomowanych dostawców, produkujemy obecnie, poza wieloma innymi wyrobami, materiał szczotkowy, elektrografitowy pod dotychczasowymi nazwami E28, E28S, E30, E35 i zgodnie z dotychczasową technologią.

Materiał elektrografitowy charakteryzuje się stabilną jakością, co potwierdzają badania parametrów fizyko-mechanicznych.

Proces produkcyjny elektrografitów objęty jest również Systemem Zarządzania Jakością, wprowadzonym, certyfikowanym i audytowanym co roku przez TÜV Rheinland.

1. Charakterystyka i zastosowanie

Materiały szczotkowe elektrografitowe mają szerokie zastosowanie w komutatorowych maszynach elektrycznych stałego i przemiennego prądu. Np. w generatorach ,maszynach trakcji elektrycznej i spalinowej. Elektrografitowe materiały szczotkowe charakteryzują się bardzo dobrą przewodnością elektryczną oraz termiczną. Posiadają doskonałe parametry komutatorowe, odporne są na opalenia i wytrzymałe na prądy zwarciowe.

2. Technologia i proces produkcji

Podstawowymi surowcami do produkcji materiałów elektrografitowych są : koks pakowy, sadza lampowa oraz lepiszcze pakowo smołowe. Dodatki w postaci grafitu naturalnego lub elektrografitu stosuje się w celu poprawienia parametrów fizyko-mechanicznych , w szczególności współczynnika tarcia zarówno podczas procesu produkcyjnego jak też stosowania w maszynach elektrycznych.

Proces technologiczny jest długotrwały i wymaga stosowania wielu urządzeń oraz procesów takich jak:

  • mielenie i przesiewanie surowców sypkich

  • mieszanie surowców sypkich z lepiszczem na gorąco

  • mielenie mieszanki

  • przesiewanie

  • prasowanie blokowe:

Proces.png
  • wypalanie w piecach gazowych

  • grafitowanie w piecach indukcyjnych:

IMG_032.jpg
  • nasycanie próżniowe i utwardzanie termiczne

W CARBO-GRAF Sp. z o.o. opracowano i wdrożono do produkcji nowatorski sposób grafitowania płyt szczotkowych elektrografitowych stosując proces nagrzewania indukcyjnego. Zaletą tego procesu jest uzyskiwanie powtarzanych parametrów płyt szczotkowych. Zastosowany system nagrzewania indukcyjnego do temperatury 2600 – 2800oC pozwala na dokładne sterowanie procesem grafityzacji. Przez co uzyskuje się jednorodny wyrób.

3. Wymiary standardowe produkowanych płyt szczotkowych
IMG_0155.png
IMG_0156.png

Płyty są produkowane w następującym wymiarze:

  • 130x115x39 mm

Tolerancje wymiarowe +/- 2 mm

4. Parametry fizyko-mechaniczne
5. Parametry komutatorowe
bottom of page