top of page
logo-carbograf.png
Projekty unijne

CARBO-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.2 Innowacje w MŚP pt. „Poprawa konkurencyjności firmy na rynku wyrobów węglowo-grafitowych poprzez zakup środków trwałych”.

Celem realizacji projektu jest zakup środków trwałych, dzięki którym na rynek zostaną wprowadzone nowe oraz ulepszone produkty.

Wartość projektu: 1 156 200,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 799 000,00 zł

loga projekty unijne.jpg
bottom of page