top of page
logo-carbograf.png

CARBOGRAF Sp. z o.o. dąży do tego aby posiadany potencjał kadrowy, długoletnie doświadczenie oraz nowatorskie rozwiązania techniczne i technologiczne zagwarantowały utrzymanie pozycji lidera w zakresie produkcji oraz sprzedaży węglowych elektrod spawalniczych i bateryjnych, wyrobów grafitowych dla przetwórstwa metali oraz przemysłu elektrotechnicznego.

Podstawowym celem działalności CARBOGRAF Sp. z o.o. jest ciągła poprawa jakości w rozwiązaniach technologicznych produkowanych wyrobów, gwarantujących satysfakcjonującą eksploatację, spełnienie wymagań i oczekiwań obecnych jak i przyszłych Klientów.

Politykę Jakości realizujemy przez:

  • zarządzanie procesami w sposób umożliwiający dokonywanie planowych i pozaplanowych przeglądów w celu zagwarantowania ich skuteczności i efektywności, z równoczesnym zabezpieczeniem środków na ich realizację;

  • ciągłe doskonalenie technologii wytwarzania wyrobów, gwarantujących optymalny poziom ich jakości i bezpieczeństwa użytkowego, przy współpracy z jednostkami naukowo - badawczymi;

  • budowanie i utrzymywanie trwałych związków lojalnościowych z dostawcami i klientami, w zakresie definiowania niezbędnych dla jakości parametrów technicznych wyrobów;

  • kształtowanie świadomości zawodowej pracowników poprzez stałe podnoszenie ich kwalifikacji i kompetencji oraz zapewnienie warunków technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych umożliwiających utrzymanie optymalnego poziomu jakości i bezpieczeństwa pracy;

  • umacnianie pozycji rynkowej Spółki, poprzez ciągły ekonomiczny rozwój w celu zapewnienia odpowiednich zasobów dla osiągania celów związanych z jakością.

Gwarantem jakości wytwarzanych wyrobów i miarą naszych sukcesów jest ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, jako wspólnego dzieła całej załogi.

Polityka Jakości

Dopuszczenie CTO

Orzeczenie Instytutu Spawalnictwa

bottom of page