logo-carbograf.png

Grafitowe elektrody do pieców

łukowych

1. Zastosowanie

Grafitowe elektrody używane są w łukowych piecach elektrycznych stosowanych w metalurgii i odlewnictwie do produkcji stali, żelazostopów i żeliwa. Elektrody grafitowe charakteryzują się niską opornością elektryczną, wysoką wytrzymałością mechaniczną, niską zawartością popiołu, oraz dużą odpornością na występujące w procesie łukowym zmiany temperatury. Specjalnie dobrane surowce oraz długotrwały proces produkcyjny wpływa pozytywnie na stopień utleniania się elektrod w wysokich temperaturach. Zużycie elektrod zależy głównie od rodzaju topionego materiału, temperatury oraz czasu trwania procesu. Szeroki zakres oferty umożliwia użytkownikowi dokonanie optymalnego doboru elektrod stosownie do posiadanej instalacji piecowej oraz stosowanej technologii produkcji.

2. Asortyment
  • RP dla pracy w normalnych warunkach obciążenia prądowego

  • HD dla pracy w normalnych i podwyższonych obciążeniach prądowych

  • HP dla pracy w warunkach intensywnie prowadzonego procesu

  • HP-A dla pracy w warunkach intensywnie prowadzonego procesu

  • UHP dla pracy w szczególnie intensywnych warunkach

3. Wymiary i tolerancje oferowanych elektrod ze złączem 4TPI *

* oferowane elektrody w zależności od wymagań klienta mogą mieć złącza aretowane lub bez aretacji, możliwa inna długość elektrod w zależności od wymagań klienta

4. Parametry fizyko – chemiczne
5. Zalecane obciążenia prądowe
6. Zalecane max. momenty skręcania elektrod
7. Zasady doboru gat. elektrod do instalacji pieca łukowego