top of page
1. Zastosowanie

Karburyty są materiałami o wysokiej zawartości węgla pierwiastkowego (od 70 – 99 %) używane są w procesach metalurgicznych bezpośrednio lub jako komponent do nawęglania wyrobów oraz jako materiał wspomagający proces odżużlania surówki żelaza. Dodatkowo mogą służyć jako składnik mas formierskich, zatyczkowych w stalownictwie i odlewnictwie. Część oferowanych karburytów ze względu na zawartość SiC w granicach do kilkudziesięciu procent służy jako dodatek przy produkcji stali gatunkowych.

2. Asortyment
  • pył filtrowy mieszany

  • pył filtrowy węglowy

  • pył koksowy z zasypek

  • wióry mikroporowate

  • zasypka termoizolacyjna 0 – 1 mm

  • zasypka zbrylona z Sic gat. I i II

3. Własności oferowanych karburytów
bottom of page