logo-carbograf.png

Płyty szczotkowe metalografitowe

plyty-szczotkowe.jpg
1. Zastosowanie

Jesteśmy wiodącym w kraju producentem materiałów szczotkowych metalografitowych w postaci płyt oraz kształtek różnego wymiary. Dysponujemy wieloletnimi doświadczeniami, odpowiednio dobraną bazą surowcową, stabilnym procesem produkcyjnym, oraz dostosowanym do potrzeb klientów stanem magazynowym. Pozwala to nam w bardzo szybkim czasie zabezpieczać potrzeby klientów.

Węglowe i grafitowe materiały i ich kombinacje z metalami są jedynymi znanymi materiałami odpowiednimi do produkcji szczotek, styków i ślizgów do maszyn elektrycznych. Jest to spowodowane głównie ich bardzo dobrym termicznym oraz elektrycznym przewodnictwem, niskim współczynnikiem tarcia oraz smarnością w zmiennych warunkach pracy.

2. Proces produkcji

Tworzywa metalografitowe są produkowane na bazie wysokiej jakości grafitu naturalnego oraz proszków metali, takich jak miedź, cyna, ołów, srebro itp. Połączenie bardzo dobrego przewodnictwa elektrycznego i termicznego metali z wysoką smarnością grafitu naturalnego pozwala na uzyskiwanie tworzyw przenoszących duże obciążenia prądowe pow. 25 A/cm2,

o niskiej oporności styku pomiędzy szczotką a komutatorem/pierścieniem i małym poniżej 0,2 współczynniku tarcia.

3. Wymiary standardowe produkowanych płyt i kształtek
4. Parametry fizyko – mechaniczne
5. Parametry komutatorowe