top of page
logo-carbograf.png

Płyty szczotkowe metalografitowe

plyty-szczotkowe.jpg
1. Zastosowanie

Węglowe i grafitowe materiały i ich kombinacje z metalami są jedynymi znanymi materiałami odpowiednimi do produkcji szczotek, styków i ślizgów do maszyn elektrycznych. Jest to spowodowane głównie ich bardzo dobrym termicznym oraz elektrycznym przewodnictwem, niskim współczynnikiem tarcia oraz smarnością w zmiennych warunkach pracy.

Tworzywa metalografitowe są produkowane na bazie wysokiej jakości grafitu naturalnego oraz proszków metali, takich jak miedź, cyna, ołów, srebro itp. Połączenie bardzo dobrego przewodnictwa elektrycznego metali z wysoką smarnością grafitu naturalnego pozwala na uzyskiwanie tworzyw przenoszących duże obciążenia prądowe pow. 25 A/cm2 , o niskiej oporności styku pomiędzy szczotką, a komutatorem i małym poniżej 0,2 współczynniku tarcia.

2. Proces produkcji

Tworzywa metalografitowe są produkowane na bazie wysokiej jakości grafitu naturalnego oraz proszków metali, takich jak miedź, cyna, ołów, srebro itp. Połączenie bardzo dobrego przewodnictwa elektrycznego i termicznego metali z wysoką smarnością grafitu naturalnego pozwala na uzyskiwanie tworzyw przenoszących duże obciążenia prądowe pow. 25 A/cm2, o niskiej oporności styku pomiędzy szczotką a komutatorem/pierścieniem i małym poniżej 0,2 współczynniku tarcia.

 

Produkcja składa się z następujących procesów:

  • przesiewanie surowców sypkich

  • mieszanie surowców

  • przesiewanie mieszanki

  • prasowanie blokowe

  • wypalanie

3. Rodzaje i Parametry
4. Aktualnie dostępne wymiary produkowanych kształtek
bottom of page