Ślizgi węglowe, zbieracze prądu

1. Zastosowanie

Spólka CARBO-GRAF Sp. z o.o. kontynuuje produkcję węglowych ślizgów do trakcji tramwajowej, trolejbusowej, kolejowej oraz przemysłowej rozpoczętą przez Zakłady Elektrod Węglowych w Raciborzu prze kilkudziesięciu laty. Wieloletnie doświadczenie oraz ciągła poprawa technologii wytwarzania skutkuje wyrobem konkurującym z powodzeniem z innymi producentami w branży wyrobów z węgla i grafitu.

Zakłady Elektrod Węglowych w Raciborzu były producentem zaopatrującym cały krajowy tabor szynowy za wyjątkiem trakcji kolejowej w węglowe nakładki do odbieraków prądu. Pozwalało to na ciągłe wdrażanie uwag odbiorców nakładek celem poprawy jakości oraz obniżania kosztów produkcji.

Obecnie te doświadczenia pozwalają spółce CARBO-GRAF produkować nakładki węglowe o wysokim wskaźniku jakości do ceny, co jest bardzo istotne dla klientów.

Korzyści stosowania odpowiednio dobranych ślizgów węglowych są bezsporne, zwłaszcza jeżeli chodzi głównie o zapewnienie takich parametrów jak:

 1. trwałość przewodów trakcyjnych

 2. eliminacja awarii zespawania odbieraka z przewodem trakcyjnym

 3. eliminacji zakłóceń radiowych

 4. obniżenie hałasu

 5. obniżenie kosztów eksploatacji

2. Asortyment:
 • ślizgi węglowe mocowane dla trakcji tramwajowej typ SWT F10B

 • ślizgi węglowe mocowane dla trakcji przemysłowej typ SWP F10B

 • ślizgi węglowe klejone na lekkiej konstrukcji aluminiowej dla trakcji tramwajowe typ SWT F10B/AL

 • zbieracze prądu miedziografitowe odbieraków suwnic M65

 • zbieracze prądu miedziografitowe odbieraków suwnic M97

 • szczotki uziemiające miedziografitowe do zestawów kołowych kolejowych M 87

3. Wymiary
4. Parametry
5. Badania i rozwój.

W ostatnim okresie CARBO-GRAF Sp. z o.o. rozwija technologię wytwarzania ślizgów węglowych klejonych do opraw aluminiowych pantografów tramwajowych i kolejowych w oparciu o własną technologię klejenia i konstrukcji opraw. W tym zakresie współpracujemy z krajowymi ośrodkami naukowo- badawczymi. Aktualnie pracujemy nad technologią wytwarzania tworzywa węglowego nowej generacji pozwalającą na znaczne obniżenie masy ślizgu , zmniejszenie rezystancji pomiędzy nakładką ślizgową a oprawą samonośną oraz poprawę dynamiki jego pracy.