top of page
logo-carbograf.png

Węglowe elektrody spawalnicze

elektrody-spawalnicze.jpg
1. Zastosowanie

Podstawowym zastosowaniem węglowych elektrod spawalniczych jest proces elektropowietrznego żłobienia i cięcia. Istota procesu żłobienia i cięcia polega na nadtopieniu łukiem elektrycznym obrabianych przedmiotów przy jednoczesnym usunięciu stopionego materiału za pomocą sprężonego powietrza.

Zalety stosowania elektrod węglowych w w/w procesie to wyeliminowanie takich metod obróbki metalu, jak dłutowanie, szlifowanie, żłobienie i cięcie palnikiem acetylenowym. Efektem stosowania węglowych elektrod jest:

 • prostota operacji

 • duża wydajność procesu

 • zmniejszona uciążliwość pracy

 • ekonomia procesu

Procesy, w których elektrody węglowe mają największe zastosowanie, to:

 • spawanie stali, żeliwa i metali nieżelaznych

 • łukowe cięcie i żłobienie

 • usuwanie starych spoin, obróbka wykończeniowa spoin

 • czyszczenie i naprawa odlewów z żeliwa i metali nieżelaznych

 • cięcie metali pod wodą

2. Proces produkcji
schemat procesu produkcyjnego.png

W celu zwiększenia intensywności procesu elektropowietrznego cięcia i żłobienia elektrody węglowe są pokrywane warstwą miedzi elektrolitycznej. Dla klientów o szczególnych wymaganiach prądowych istnieje możliwość produkowania elektrod o specjalnych parametrach.

3. Asortyment
 • ESW - 253 S Elektrody spawalnicze nie miedziowane, okrągłe lub prostokątne

 • ESM - 257 S Elektrody spawalnicze miedziowane, okrągłe lub prostokątne

 • ESC - 270 S Elektrody spawalnicze miedziowane do cięcia pod wodą okrągłe z otworem

4. Wymiary
5. Parametry fizyko – mechaniczne
6. Zalecane obciążenia prądowe
6. Pakowanie
bottom of page