Pozostałe wyroby grafitowe

Kleje kwasoodporne

1. Zastosowanie

Kleje bakelitowe stosuje się do spajania elementów konstrukcyjnych wyrobów z antykorozyjnych tworzyw z węgli uszlachetnionych, do spajania wykładzin z antykorozyjnych tworzyw z węgli uszlachetnionych oraz tworzyw nie węglowych np. ceramicznych, naprawiania niewielkich uszkodzeń mechanicznych wyrobów z antykorozyjnych tworzyw węglowych. Ze względu na wysoką przewodność cieplną grafitowy klej KKG-11 można stosować do spoin biorących udział w przeponowej wymianie ciepła.

Rodzaje klejów:

 • Klej Kwasoodporny Węglowy KKW-11 do wyłożeń węglowych

 • Klej Kwasoodporny Grafitowy KKG-11 do wyłożeń grafitowych

2. Podstawowe parametry
 

Płytki wykładzinowe – tworzywa antykorozyjne

1. Zastosowanie

Płytki wykładzinowe stosuje się do wyłożeń antykorozyjnych reaktorów oraz ścian, posadzek i wanien narażonych na działanie chemikaliów. Charakteryzuję się wysoką odpornością na działanie czynników chemicznych takich jak kwasy , zasady, sole, związki organiczne itp.

Rodzaje tworzyw antykorozyjnych:

 • PWN Płytka węglowa nienasycana

 • PGN płytka grafitowa nienasycana

 • PWB -11 płytka węglowa nasycana żywicą fenolowo formaldehydową

 • PGB - 11 płytka grafitowa nasycana żywicą fenolowo formaldehydową

2. Podstawowe parametry
 

Kity wysokotemperaturowe

1. Zastosowanie

Kity samo spiekające wysokotemperaturowe stosuje się jako uszczelnienia w różnych procesach temperaturowych.

Rodzaje kitów:

 • Kit KIW 141 - produkowany na bazie lepiszcza celulozowego. Stosuje się go do uszczelniania urządzeń grzewczych średniotemperaturowych takich piece centralnego ogrzewania.

 • Kit EG-SW -wytwarzany z pomocą lepiszcza organiczno – mineralnego, jest stosowany w procesach wysokotemperaturowych do uszczelnień np. krystalizatorów, spustów itp.

2. Parametry

Pręty grafitowe

 
1. Zastosowanie

Pręty grafitowe mają bardzo szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. Między innymi jako rdzenie miedziowanych elektrod spawalniczych do cięcia i żłobienia, jako mieszadła w procesie topienia metalu, elektrody do małych pieców łukowych, grzałki do pieców oporowych, materiały do obróbki różnych drobnych elementów grafitowych.

Rodzaje i wymiary prętów:

 • ESW 253 gładkie

 • ESW 253 rowkowane

 • ESW F-10a gładkie

 • ESW F-10a rowkowane

2. Podstawowe parametry

Kryptol

 
1. Zastosowanie

Jako wkład oporowy do laboratoryjnych pieców oporowych do wypalania materiałów ceramicznych.

2. Podstawowe parametry

Świece węglowe do filtracji

 
1. Zastosowanie

Świece węglowe do filtracji siarki płynnej stanowią wyposażenie filtrów Adams’a służących do oczyszczania siarki w stanie stopionym. Mogą one jednak służyć do filtrowania innych materiałów płynnych szczególnie w procesach prowadzonych w wysokich temperaturach. W przemyśle szklarskim materiał świecowy w postaci krążków jest używany do odbioru kropli szkła w automatach do odlewania wyrobów szklanych.

2. Podstawowe parametry

Grafitowe elementy do lutowania

 
1. Zastosowanie

Świece węglowe do filtracji siarki płynnej stanowią wyposażenie filtrów Adams’a służących do oczyszczania siarki w stanie stopionym. Mogą one jednak służyć do filtrowania innych materiałów płynnych szczególnie w procesach prowadzonych w wysokich temperaturach. W przemyśle szklarskim materiał świecowy w postaci krążków jest używany do odbioru kropli szkła w automatach do odlewania wyrobów szklanych.

2. Parametry

Tace i pudełka grafitowe do procesów termicznych

 
1. Zastosowanie

Z uwagi na odporność na szoki termiczne i wysoką temperaturę materiały grafitowe stosujemy do produkcji tac, pudełek i różnego typu podkładek wykorzystywanych w procesach termicznych takich jak spiekanie, prażenie, wypalanie itp.

Elementy grafitowe wykonujemy na zamówienie i zgodnie rysunkami klientów. Jednocześnie doradzamy naszym odbiorcom w zakresie doboru optymalnego grafitu.

Najczęściej stosowane grafity do produkcji tac i pudełek:

R7340 i HLM

2. Parametry